Od 2. storočia n.l. sa čínske znaky klasifikovali do šiestich kategórií (六 書: rikušó v japončine.) Klasifikácia je otvorená  a niektoré znaky môžu byť legitímne zaradené do viacerých kategórií.

象形文字 (しょうけいもじ) (Šoukeimodži)

Tieto sú často nazývané “piktogramy”  (象形 je tiež japonské slovo pre egyptské hieroglyfy). Znaky sú hrubé náčrty objektu, ktorý reprezentujú.目 je oko naklonené na bok, 木 je strom, atď. Niektoré sú tak štylizované, že nie sú často naozaj rozpoznateľné.

指事文字 (しじもじ) (Šidžimodži)

Tieto sa nazývajú “logogramy”, “jednoduché ideogramy” a niekedy len “symboly”. Sú zvyčajne jednoduché a predstavujú abstraktnú koncepciu, napríklad číslo alebo smer.

会意文字 (かいいもじ) (Kaiimodži)

Často sa nazývajú “zložené ideogramy”, alebo len “ideogramy”. Ide zvyčajne o kombináciu piktogramov, ktoré sa spájajú a prezentujú celkový význam. Príkladom je 峠 (horský priesmyk) z 山 (horský), 上 (hore) a 下 (dole). Ďalším je 休 (odpočinok) od 人 (osoby) a 木 (strom).

形声文字 (けいせいもじ) (Keiseimodži)

Ide o “sémanticko-fonetické” alebo “foneticky-ideografické” znaky. Sú zďaleka najväčšou kategóriou, ktorá tvorí asi 85% znakov. Typicky sú zložené z dvoch zložiek, z ktorých jedna označuje význam alebo sémantický kontext a druhá výslovnosť. (Výslovnosť sa naozaj vzťahuje k pôvodnej čínštine, a teraz môže byť len vzdialene zistiteľná v modernom japonskom ON čítaní kandži.)

Ako príklady uvediem kandži s tvarom 言: 語, 記, 訳, 説, atď Všetky súvisia so slovom / jazykom / významom. Podobne kandži s tvarom 雨 (dážď) (雲, 電, 雷, 雪, 霜, atď.) sú takmer vždy spojené s počasím. Kandži s tvarom chrám 寺 na pravej strane (詩, 持, 時, 侍, atď.) majú zvyčajne ON čítanie ŠI alebo DŽI. Niekedy je možné hádať význam a / alebo čítanie jednoducho z komponentov.

転注文字 (てんちゅうもじ) (Tenčúumodži)

Táto skupina sa niekedy nazýva “odvodené znaky” a je pomerne nejasne definovaná. Týka sa kandži, kde sa význam alebo aplikácia rozšírila. Napríklad pri znaku 楽 (hudba, pohodlie, ľahkosť) sa niektorí učenci domnievajú, že reprezentuje obraz bubna, a iní, zvončeky na drevenej doske.

仮借文字 (かしゃもじ) (Kašamodži)

Tieto sa nazývajú “znaky fonetickej výpožičky” a používajú sa v prípadoch, keď sa slovo označí foneticky. Písanie Ameriky ako 亜 米利加 (a-me-ri-ka) je príkladom použitia tejto skupiny kandži. Toto fonetické využitie sa dokonca používa aj v čínštine, kde sa znak  無  vypožičal zo staršej výslovnosti slova “tanec”, aby vyjadroval slovo vyslovované rovnakým spôsobom, čo v tomto prípade znamená “zastaviť, prestať byť”.

Typ Kandži podľa stupňa

Kandži vyučované v prvých šiestich ročníkoch japonských škôl sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Stupeň Typ Kandži
象形文字 人,子,女,大,王,口,目,耳,手 ,力 ,足,犬,虫,木,白,生,日,月,夕,雨 ,土,金,山,川,水,火,田,車,文,九,小,入,見,出,貝,玉,竹,天,中
指事文字 一,二 ,三,四,八,十,百,上,下,本
会意文字 立,年,字,学,先,正,右,左,名,音 ,男,林,森,休,赤 ,校,糸,石
形声文字 千,青,気,村,花,町,空,円,草
仮借文字 五,六,七,早
象形文字 母,毎,交,元,長,夏,心,首,自,止,走,牛,馬,毛,鳥,魚,羽,半,米,来,楽,矢,市,番,雪,才,谷,原,刀,午,方,弓,黄,会,冬,食,戸,門,京,南,行,少,回,工,用,弟,合,万,肉,角,岩,内,公,丸
会意文字 古,昼,夜,外,電,父,引,強,弱,知,室,新,親,台,書,多,高,画,里,間,図,黒,帰,同,形,切,分,北,色,光,教,数,道,友,歩,前,後,家,鳴,買,売,言,麦,秋,科,算,明,朝,計,兄,直,国,声
形声文字 太,考,何,歌,海,思,寺,時,地,池,風,曜,体,妹,星,晴,春,場,汽,雲,船,社,顔,読,広,近,作,話,茶,紙,遠,絵,頭,理,聞,当,点,店,答,記,組,野,通,語,線,姉,園,週,細,活
仮借文字 西,東,今
象形文字 員,央,業,曲,幸,皿,次,主,州,章,申,身,世,全,丁,豆,皮,美,氷,面,由,羊,両,会意文字
会意文字 安,医,委,意,育,飲,屋,化,聞,寒,客,宮,去,局,区,具,君,係,血,県,庫,向,号,祭,死,事,式,実,写,者,守,取,受,習,集,重,宿,所,助,商,乗,真,相,息,族,打,対,炭,追,定,度,投,島,登,農,配,発,反,筆,表,秒,品,負,平,放,命,問,役,有,流,旅,列,和
形声文字 悪,暗,院,運,泳,駅,横,温,荷,界,階,感,漢,館,岸,起,期,究,急,級,球,橋,銀,苦,軽,決,研,湖,港,根,仕,使,始,指,歯,詩,持,酒,拾,終,住,暑,昭,消,勝,植,神,深,進,整,送,想,速,他,待,代,第,題,短,談,着,注,柱,張,調,庭,笛,鉄,転,都,湯,等,動,童,波,倍,箱,坂,板,悲,鼻,病,部,服,福,物,返,勉,味,薬,油,遊,予,洋,葉,陽,様,落,緑,札,練,路
仮借文字
国字
象形文字 以,衣,果,希,求,軍,告,士,氏,児,失,笑,象,臣,倉,巣,束,卒,帯,単,兆,毒,飛,必,夫,包,未,民,要,良,量,令
指事文字
会意文字 愛,位,胃,印,加,害,各,完,官,関,季,喜,器,救,挙,共,競,芸,建,固,好,康,最,札,刷,殺,察,参,産,散,史,司,辞,周,祝,初,信,成,静,席,折,戦,然,争,孫,隊,典,伝,得,熱,敗,票,付,兵,別,変,便,法,牧,脈,利,料,類,連,老,労
形声文字 案,囲,英,栄,塩,億,貨,課,芽,改,械,街,覚,管,観,願,紀,旗,機,議,泣,給,漁,協,鏡,極,訓,郡,径,型,景,欠,結,健,験,功,候,航,差,菜,材,昨,残,試,治,借,種,順,松,唱,焼,照,賞,省,清,積,節,説,浅,選,側,続,達,置,仲,貯,腸,低,底,停,的,徒,努,灯,堂,働,特,念,梅,博,飯,費,標,府,副,粉,辺,望,満,約,勇,養,浴,陸,輸,冷,例,歴,録
仮借文字 不,無
象形文字 永,久,再,妻,示,舌,素,率,能,非,豊
会意文字 圧,移,因,易,益,可,賀,解,義,旧,居,禁,句,件,券,限,故,個,効,厚,興,災,際,在,罪,賛,支,師,質,舎,修,述,術,承,条,制,勢,設,造,則,属,損,退,断,徳,犯,比,肥,貧,武,保,報,暴,夢,綿,容,留
形声文字 営,衛,液,演,応,往,桜,恩,仮,価,河,過,快,格,確,額,刊,幹,慣,眼,基,寄,規,技,逆,許,境,均,郡,経,潔,険,検,現,減,護,耕,鉱,構,講,混,査,採,財,雑,酸,志,枝,資,飼,似,識,謝,授,準,序,招,証,状,常,情,織,職,性,政,精,製,税,責,績,接,絶,銭,祖,総,像,増,側,貸,態,団,築,張,提,程,適,敵,統,銅,導,独,任,燃,破,判,版,備,俵,評,布,婦,富,復,複,仏,編,弁,墓,防,貿,務,迷,輸,余,預,略,領
象形文字 異,革,干,机,疑,筋,系,穴,己,皇,困,冊,尺,若,泉,片,亡,幼,卵
会意文字 延,灰,巻,看,貴,郷,敬,劇,后,孝,降,骨,至,私,射,収,宗,就,衆,従,処,将,仁,垂,寸,聖,宣,専,染,善,奏,存,尊,段,展,届,難,乳,脳,拝,班,否,奮,並,閉,枚,密,盟,郵,乱,覧,臨
形声文字 遺,域,宇,映,沿,拡,閣,割,株,簡,危,揮,吸,供,胸,勤,警,激,絹,権,憲,源,厳,呼,誤,紅,鋼,刻,穀,砂,座,済,裁,策,蚕,姿,視,詞,誌,磁,捨,樹,縦,縮,熟,純,署,諸,除,傷,障,域,蒸,針,推,盛,誠,洗,窓,創,装,層,操,蔵,臓,宅,担,探,誕,暖,値,宙,忠,著,庁,頂,潮,賃,痛,討,党,糖,認,納,派,背,肺,俳,晩,批,秘,腹,陛,補,暮,宝,訪,忘,棒,幕,模,訳,優,欲,翌,朗,論,裏,律
仮借文字