Zbroj samurajů

7 október, 2009 - 19:42
7. deň, 10. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月七日

(Referát na Japonské umění)
Vypracovala: Petra Karlová

Cílem této práce je stručně popsat vývoj japonské zbroje, zejména kyrysu (nikoliv přílby, sode, kote atd.), s jejími hlavními proměnami v různých obdobích. Jednotlivé součásti zbroje jsou pak podrobněji popsány na jednom exponátu typu tósei gusoku ni mai dó. Součástí práce je i několik málo odstavců o skupinách zbrojířů včetně japonsky psané literatury o zbroji, a dále způsob dělení zbroje.