Kalendár sviatkov na rok 2017

8 marec, 2016 - 15:12
8. deň, 3. mesiac, 28. rok éry Heisei
平成二十八年月八日

Kalendár sviatkov na rok 2016

8 marec, 2016 - 14:31
8. deň, 3. mesiac, 28. rok éry Heisei
平成二十八年月八日

Zbroj samurajů

7 október, 2009 - 19:42
7. deň, 10. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月七日

(Referát na Japonské umění)
Vypracovala: Petra Karlová

Cílem této práce je stručně popsat vývoj japonské zbroje, zejména kyrysu (nikoliv přílby, sode, kote atd.), s jejími hlavními proměnami v různých obdobích. Jednotlivé součásti zbroje jsou pak podrobněji popsány na jednom exponátu typu tósei gusoku ni mai dó. Součástí práce je i několik málo odstavců o skupinách zbrojířů včetně japonsky psané literatury o zbroji, a dále způsob dělení zbroje.

Kalendár sviatkov na rok 2009

6 september, 2009 - 16:02
6. deň, 9. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月六日

Kalendár sviatkov na rok 2010

5 september, 2009 - 18:30
5. deň, 9. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月五日

Kalendár sviatkov na rok 2011

4 september, 2009 - 21:29
4. deň, 9. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月四日