Čo je to japončina?

27 december, 2018 - 21:57
27. deň, 12. mesiac, 30. rok éry Heisei
平成三十年月二十七日

Japončina. Záhadná, exotická, príťažlivá ... Ale aký jazyk to je v skutočnosti? A čo to je vôbec jazyk? Existuje na jednoduché otázky jednoduchá odpoveď? A ma japončina niečo spoločné s arabčinou?
Ale čo to vlastne tá japončina je? Pokúsim sa to aspoň trošku načrtnúť. Nebude to jednoduché, jednoznačné a najskôr ani ľahko pochopiteľné. Tak ale pekne od začiatku ...

Kalendár sviatkov na rok 2017

8 marec, 2016 - 15:12
8. deň, 3. mesiac, 28. rok éry Heisei
平成二十八年月八日

Kalendár sviatkov na rok 2016

8 marec, 2016 - 14:31
8. deň, 3. mesiac, 28. rok éry Heisei
平成二十八年月八日

Flash karty kany

19 apríl, 2010 - 11:16
19. deň, 4. mesiac, 22. rok éry Heisei
平成二十二年月十九日

Pre tých, ktorí sa chcú precvičiť v čítaní a písaní kany.
Flash_Cards_v1.0.pdf
Flash_Cards_v2.0.pdf
hiragana_trace_sheet.pdf

Zbroj samurajů

7 október, 2009 - 19:42
7. deň, 10. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月七日

(Referát na Japonské umění)
Vypracovala: Petra Karlová

Cílem této práce je stručně popsat vývoj japonské zbroje, zejména kyrysu (nikoliv přílby, sode, kote atd.), s jejími hlavními proměnami v různých obdobích. Jednotlivé součásti zbroje jsou pak podrobněji popsány na jednom exponátu typu tósei gusoku ni mai dó. Součástí práce je i několik málo odstavců o skupinách zbrojířů včetně japonsky psané literatury o zbroji, a dále způsob dělení zbroje.

Kalendár sviatkov na rok 2009

6 september, 2009 - 16:02
6. deň, 9. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月六日

Kalendár sviatkov na rok 2010

5 september, 2009 - 18:30
5. deň, 9. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月五日

Kalendár sviatkov na rok 2011

4 september, 2009 - 21:29
4. deň, 9. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月四日

Japonská kuchyňa

31 august, 2009 - 21:25
31. deň, 8. mesiac, 21. rok éry Heisei
平成二十一年月三十一日

Ostrovná krajina v najvýchodnejšej časti Ázie má pre Európana príchuť skutočnej exotiky. Zatiaľ čo čínska kuchyňa i v strednej Európe takmer zdomácnela, labužnícke pochúťky z Japonska zostávajú pre slovenské gazdinky ešte stále tak trochu obostreté tajomstvom. Ak by sme chceli japonskú kuchyňu charakterizovať, musíme povedať, že ide o obraz poetickej japonskej duše na tanieri. Japonskí kuchári totiž berú do slova a do písmena porekadlo, že jeme i očami. Vždy dávajú dobrý pozor na správnu vyváženosť farieb a v prípade, že je jedlo farebne chudobné, používajú na dozdobenie taniera kvety sakur alebo listy či vetvičky červenolistého javoru nomidži, prípadne rozkvitnutú halúzku jablone či slivky. Úprava stola má pôsobiť ako krásny obraz.